VekselvirkningerKunst og videnskab kan, for nogle, umiddelbart lyde som to uforenelige felter. De beror på hver deres forudsætninger som objektivitet kontra subjektivitet, og logik og rationalitet kontra sanser og følelser. For store skabere såsom Da Vinci og H. C. Ørsted var videnskab og kunst ikke desto mindre stærkt indfiltrede og havde nysgerrigheden, udforskningen og eksperimentet til fælles.

I dag er felterne grundlæggende adskilte i vores samfundsstruktur og uddannelsessystemet dyrker de specialiserede felter i stor stil. Men hvad sker der hvis man begynder at åbne felterne op mod hinanden og arbejde på tværs af specialer?

Vekselvirkninger er et konkret eksempel på, hvordan et sådan samarbejde kan se ud. Dette eksperimenterende projekt bevæger sig på tværs af felterne formidling, forskning og kunst. Projektet beror på et metode-samarbejde mellem ph.d-studerende Eldbjørg Vea og kunstner Christine Hvidt.

Gennem hver vores felt vil vi i en parallel proces over nogle år bearbejde emnet absolut bæredygtighed (hvor menneskers aftryk måles op imod naturens bæreevne) og fænomenet eutrofiering (forøget tilførsel af næringsstoffer i søer og havområder). Resultatet vil tage form af forskningsartikler, en ph.d - afhandling, kunstværker, og fælles formidling (f.eks. hjemmeside, foredrag, workshopforløb og udstillinger). Vi vil løbende udveksle ideer og refleksioner om vores individuelle og fælles process og arkivere dem på denne side.

placeholderVi ønsker at undersøge, hvad der opstår, når den videnskabelige og den kunstneriske metode knytter bånd. Hvordan kan de kunstneriske undersøgelse skabe stemningsfulde og sanselige perspektiver på den videnskabelige kerne? Hvordan kan forskningen indvirke på den kunstneriske process og forståelse af fænomener, der før var utilgængelige? Med andre ord, hvilke vekselvirkninger kan der opstå i dette møde mellem videnskabelig og kunstnerisk praksis?Vi ønsker at åbne de specialiserede, og til tider elitære og afskrækkende, felter op og formidle til dem, der ikke har specialviden inden for det bestemte fagområde, men som også kan beriges af den nyeste viden.Vi ønsker at bringe viden derud, hvor fænomenerne eksisterer i sig selv.


Om Eldbjørg B. Vea:


I mit ph.d.-projekt arbejder jeg med absolutte bæredygtigheds- vurderinger, altså at sammenligne miljøpåvirkningen fra et produkt i forhold til naturens bæreevne. Jeg fokuserer specifikt på tilgange til at definere grænser for miljømæssig råderum, og på havets bæreevne og den påvirkning udledning af kvælstof har på kystnære områder i form af eutrofiering. Jeg vil i mit projekt udarbejde modeller, hvor man kan måle de konsekvenser brug af kvælstof har på kystnære områder, og om disse respekterer havets bæreevne. På denne måde vil vi ikke bare kunne måle om vi gør det bedre i forhold til miljøbelastning i havene, men om vi gør det godt nok, i en absolut forstand.

placeholder
placeholder
Om Christine Hvidt:


Den kunstneriske del af projektet baseres på min kunstneriske praksis, der går på tværs af medier og kunstformer med en kerne i kropslige og virtuelle æstetiske oplevelser. For mig er det helt grundlæggende at anerkende sensorisk viden som en vidensform i sig selv. Vi oplever og erfarer verdenen gennem vores kropslige sanseapparat. Jeg udforsker ofte tematikkerne som relationer mellem menneske og ‘natur’, og naturlige og kunstige systemer. I dette samarbejde bliver projektets emner, såsom Planetary Boundaries, Absolut bæredygtighed, Eutrofiering genstand for en fri kunstnerisk process, som skal munde ud i en række kunstneriske værker, der bl.a. får deres liv i berøring med det udendørsmiljø, hvor fænomenerne eksisterer.

2021