#2: Modeller
d. 28.01.2021
Noter Eldbjørg B. Vea:

Starten på året har bragt med sig nye nedlukninger, men også tid til fordybning og ideer. Jeg har rykket videre på mit PhD projekt, og der er flere ting under opsejling i Vekselvirkninger. Christine og jeg har haft samtaler hvor jeg har fortalt lidt om hvad jeg arbejder på for tiden, og Christine har pitchet forskellige ideer til kunstneriske værker, nye samarbejdspartnere og udstillingssteder. I disse samtaler har Christine kommet med spørgsmål omkring absolut bæredygtigheds modeller og tilgængelighed af data etc. Hun peger både på data som mangler, og kommer med friske øjne på min tidligere forskning, som har givet mig nye ideer til hvad jeg vil arbejde mere med.
For eksempel diskuterede vi en af Christines ideer til et audiovisuelt kunstværk, som simulerer den historiske udvikling af vores globale miljøpåvirkning ift. de planetære grænser. Det gjorde mig opmærksom på at der ikke eksisterer data man umiddelbart kan bruge til at simulere dette, men at det måske kunne være noget jeg kan arbejde med på et tidspunkt. Derudover snakkede vi om, at det ville være spændende at kunne visualisere fremtidsscenarier, og balancen mellem forskellige strategier og scenarier i forhold til de planetære grænser. For eksempel har det Europæiske miljøagentur lige udgivet en artikel omkring, hvordan økonomisk vækst og fremgang ikke kan forenes med den nødvendige nedgang i ressourceforbrug og forurening, og hvordan vi bliver nødt til at tænke nyt. Her nævnes ”Degrowth” og ”Doughnut economy” som koncepter, som repræsenterer et modsvar på den vækst-fokuserede strategi, som ikke er miljømæssig bæredygtig. Det kunne være spændende at kigge mere på scenarier, som tager disse koncepter og andre metoder som udgangspunkt (se Christines indlæg).

Jeg glæder mig til at se om vi ved nye former og metoder kan udforske fremtidsscenarier og sammenhængen mellem menneskers fodaftryk og jordens tåleevne. Og ikke mindst til at se hvordan Christines første værk(er) tager form!
Noter Christine Hvidt:

Vekselvirkningerne er i fuld gang! Der er mange projekter undervejs. Projekter, der er ved at tage deres spæde form. Projekter og samarbejder, der tager udgangspunkt i tang som materiale og tema i værker. Systemer opbygget omkring tang. Audiovisuelle kunstneriske oversættelser af modeller for Planetære grænser, økosystemer og større udendørs land-art installationer, samt fiktive fremtidsforestillinger. Tankerne flyver rundt i mulighedernes rum. Og nogle af dem lander på manifesterbar grund.

Takket være Eldbjørg kan jeg bedre begribe emnerne. Jeg bliver guidet i retningen af relevant forskning og relevante modeller. Researchprocessen, fluktuerende som den er, er nemmere at navigere med en specialist på feltet, der kan filtrere den enorme mængde tilgængelige og ikke-tilgængelige information.
Dette hjælper til at afsøge, om de konceptuelle ideer holder vand og er med til at definere den mulige form og drejning på et koncept, der i sidste ende kan udformes som et kunstnerisk værk. Som sparringspartnere breder vi emnerne ud.

Med hensyn til mentale modeller som måder at forstå verden på, har jeg bl.a. set på Eldbjørgs artikel, hvor hun ser på modeller for bæredygtighed og økosystemers kredsløb; identificerer og klassificerer et utal af grænseværdier og metoder; for til slut at anbefale nogle fælles standarder, som fremadrettede studier med fordel kan benytte sig af.

Vi har i denne sammenhæng været inde på ideen om videnskabelige modeller som en afspejling af vores forståelse af verden. Vi har været inde på, hvordan ingen modeller er objektive; hvordan man hurtigt kan antage en videnskabelig model forværrende det rene ‘fakta’ og glemme, at der i den anden ende har siddet forskere, som har måtte træffe estimerede (dog kvalificerede) valg, når de sætter en grænseværdi.

Dette valg afspejler forskernes position i spørgsmålet om forholdet til det økosystem de arbejder med, og hvilke interesser de med deres model varetager. Hvem beskyttes ved at fastsætte terskelværdien netop ved 2.37 og ikke 3.15? Og hvilke motiver findes der i det hele taget for at lave en model? Når nye modeller skabes og tekselværdier blot kopieres fra tidligere forskninger, uden kendskab til disse bagvedliggende omstændigheder, kan man risikere at videreføre et tankesæt man grundlæggende er uenig i.

På trods af de mange faldgruber kan modellerne alligevel hjælpe os til at blive klogere på hvad vi ved. Og især også hvad vi ikke ved. De er fortsat kvalificerede og specialiserede bud. Men de skal kontinuerligt opdateres videreudvikles med et kritisk blik.

Vi diskuterer fiktiv fabulering og fremtidsforestillinger som kommunikationsformer og -metoder, der kan placere modtageren (som måske bliver til deltager med tiden) midt i det scenarie vi bygger op. Det vil vi kigge nærmere på.2021