#1: Vekselvirkninger
d. 15.12.2020Vekselvirkninger – mellem kunst og videnskab, proces og produkt, faglighed og kreativitet, isolation og interaktion, mennesker og natur, næring og iltsvind, klima og hav, respiration – døde fisk, påvirkning og bæreevne, følelser og fakta…. I dette projekt rammer ordet vekselvirkninger bredt og omfavner både elementer i det faglige emne kunsten tager udgangspunkt i, elementer i processen og i interaktionen mellem to discipliner. Vi vil igennem diverse opslag her, komme nærmere ind på flere af disse elementer og deres kunstneriske tolkning, og dokumentere processen løbende. Vi reflekterer i dette første opslag over, hvad vi forventer af dette samarbejde og hvordan vi tænker at denne proces vil påvirke vores arbejde.
Noter Eldbjørg B. Vea:

Mit udgangspunkt for samarbejdet er først og fremmest ønsket om at bringe viden fra mit PhD projekt - om bæredygtighed og den komplekse interaktion mellem menneskers fodaftryk og naturens bærevene - ud til et bredere publikum, og ikke blot den snævre kreds af forskere og akademikere.

Men som adresseret indledningsvis, har vi valgt at kalde vores projekt for Vekselvirkninger, både fordi vi ønsker at formidle de interaktioner som findes i de faglige elementer, men også at udforske samspillet mellem kunstner og forsker. Jeg håber at få nye perspektiver på mit emne igennem Christines kunstneriske tolkning af emnet, og ikke mindst, vores sparring omkring det. Måske kan dette lede mig på nye veje og bringe ind nye tanker omkring mit emne. Tværdisciplinært arbejde er heldigvis noget som er ved at få vind i sejlene, hvor for eksempel økonomer som Piketty kan skrive bøger om historie og antropologi. Jeg tror det er vigtig at vi lærer at se ud over vores eget felt, og er åbne for at ens verdensforståelse kan blive vendt på hovedet nogle gange. Kunst og videnskab er måske ikke felter man umiddelbart tænker at kan spille sammen, men det er netop det jeg synes er spændende at vi nu skal i gang med at udforske.
Noter Christine Hvidt:

Vi er endnu et skud på stammen af de efterhånden flere og flere eksempler på alliancer indgået mellem kunstnere og forskere. Dette er et praksisdrevet projekt. Vi bevæger os ud på dybt vand, og løber sikkert ind i spændinger, selvmodsigelser og gråzoner. Men dette er et eksperiment - en måde at tænke på gennem praksis.

Min forhåbning er, at jeg kan være med, der hvor den nyeste forskning foregår og få dybdegående indsigt i de emner Eldbjørg kommer ind på i løbet af hendes forskningsforløb. Jeg håber at være et inspirerende indspark og en sparringspartner for Eldbjørg i processforløbet. Personligt håber jeg, at vi fælles kan bidrage til at åbne de ofte lukkede fagfelter op mod børn, unge, voksne, ja alle. Jeg håber at finde måder at formidle kunst og forskning på, som man kan relatere til og som er tilgængelig der, hvor man eksisterer og har sit daglige liv.

Jeg er spændt på at undersøge materialer, der forekommer i det naturlige miljø, hvor eutrofiering finder sted. Tang. Muslinger. Alger. Med hjælp og inspiration fra Eldbjørg vil jeg udnytte nogle af de elementer, der findes i de økosystemer, kvælstof påvirker på i dets kredsløb, og skabe udendørsinstallationer — værker, som virker der, hvor man kan opleve fænomenet eutrofiering udspille sig direkte.

Jeg forestiller mig, at Eldbjørgs forskning og mine kommende værker kan komplimentere hinanden og derved at skabe flere perspektiver på det fænomen vi belyser. Elliot W. Eisner (professor for kunst og uddannelse, Stanford University) formulerer det sådan her:

“It is to the artistic to which we must turn, not as a rejection of the scientific, but because with both we can achieve binocular vision. Looking through one eye never did provide much depth of field.”2021